^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Teisės aktai

 

ŠVIETIMO PAGALBA VAIKAMS IŠ UKRAINOS

PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIMAS IR ORGANIZAVIMAS

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

PAGALBOS TEIKIMAS (SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS, SPECIALIOSIOS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS, PSICHOLOGINĖS)

PUPP, BRANDOS EGZAMINŲ PRITAIKYMAS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIAMS

VAIKO MINIMALI IR VIDUTINĖ PRIEŽIŪRA

Copyright © 2022. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.