Mėnesio veiklos planai

2021 metų birželio mėnesio veiklos planas

2021 metų birželio mėnesio veiklos plano papildymas

2021 metų gegužės mėnesio veiklos planas

2021 metų gegužės mėnesio veiklos plano papildymas

2021 metų balandžio mėnesio veiklos planas

2021 metų balandžio mėnesio veiklos plano papildymas

2021 metų kovo mėnesio veiklos planas

2021 metų kovo mėnesio veiklos plano papildymas

2021 metų vasario mėnesio veiklos planas

2021 metų vasario mėnesio veiklos plano papildymas

2021 metų sausio mėnesio veiklos planas

2020 metų gruodžio mėnesio veiklos planas

2020 metų gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas

2020 metų lapkričio mėnesio veiklos planas

2020 metų lapkričio mėnesio veiklos plano papildymas

2020 metų spalio mėnesio veiklos planas

2020 metų spalio mėnesio veiklos plano papildymas

2020 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas

2020 metų rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas

2020 metų rugpjūčio mėnesio veiklos planas

2020 metų liepos mėnesio veiklos planas

2020 metų birželio mėnesio veiklos planas

2020 metų gegužės mėnesio veiklos planas

2020 metų balandžio mėnesio veiklos planas

2020 metų balandžio mėnesio veiklos plano papildymas

2020 metų kovo mėnesio veiklos planas

2020 metų vasario mėnesio veiklos planas

2020 metų sausio mėnesio veiklos planas

2019 metų gruodžio mėnesio veiklos planas

2019 metų gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas

2019 metų lapkričio mėnesio veiklos planas

2019 metų lapkričio mėnesio veiklos plano papildymas

2019 metų spalio mėnesio veiklos planas

2019 metų spalio mėnesio veiklos plano papildymas

2019 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas

2019 metų rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas

2019 metų rugpjūčio mėnesio veiklos planas

2019 metų rugpjūčio mėnesio veiklos plano papildymas

2019 metų liepos mėnesio veiklos planas

2019 metų birželio mėnesio veiklos planas

2019 metų birželio mėnesio veiklos plano papildymas

2019 metų gegužės mėnesio veiklos planas

2019 metų gegužės mėnesio veiklos plano papildymas

2019 metų balandžio mėnesio veiklos planas

2019 metų balandžio mėnesio veiklos plano papildymas

2019 metų kovo mėnesio veiklos planas

2019 metų kovo mėnesio veiklos plano papildymas

2019 metų vasario mėnesio veiklos planas

2019 metų vasario mėnesio veiklos plano papildymas

2019 metų sausio mėnesio veiklos planas

2018 metų gruodžio mėnesio veiklos planas

2018 metų lapkričio mėnesio veiklos planas

2018 metų lapkričio mėnesio veiklos plano papildymas

2018 metų spalio mėnesio veiklos planas

2018 metų spalio mėnesio veiklos plano papildymas

2018 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas

2018 metų rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas

2018 metų rugpjūčio mėnesio veiklos planas

2018 metų rugpjūčio mėnesio veiklos plano papildymas

2018 metų liepos mėnesio veiklos planas

2018 metų birželio mėnesio veiklos planas

2018 metų birželio mėnesio veiklos plano papildymas

2018 metų gegužės mėnesio veiklos planas

2018 metų gegužės mėnesio veiklos plano papildymas

2018 metų balandžio mėnesio veiklos planas

2018 metų kovo mėnesio veiklos planas

2018 metų kovo mėnesio veiklos plano papildymas

2018 metų vasario mėnesio veiklos planas

2018 metų sausio mėnesio veiklos planas

2018 metų sausio mėnesio veiklos plano papildymas

2017 metų gruodžio mėnesio veiklos planas

2017 metų lapkričio mėnesio veiklos planas

2017 metų spalio mėnesio veiklos planas

2017 metų spalio mėnesio veiklos plano papildymas

Respublikinės metodinės - praktinės konferencijos „Edukacinių lauko erdvių pritaikymas individualiems vaiko poreikiams“ nuostatai

2017 metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesių veiklos planai

2017 metų liepos mėnesio veiklos planas

2017 metų birželio mėnesio veiklos planas

2017 metų gegužės mėnesio veiklos planas

2017 metų balandžio mėnesio veiklos planas

2017 metų balandžio mėnesio veiklos plano papildymas

Respublikinės Lietuvos „Pasakų" lopšelių-darželių konferencijos „Interneto vaikai" (IKT taikymas lopšelyje-darželyje) nuostatai

2017 metų kovo mėnesio veiklos planas

Respublikinės lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų konferencijos „Aušra“ - Suvalkijos kultūros atgimimas. Nuo V. Kudirkos iki K. Bradūno“ nuostatai

2017 metų vasario mėnesio veiklos planas

2017 metų vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Respublikinės metodinės - praktinės konferencijos „Idėjų gniūžtė - 2017“, skirtos 2017-iems sporto metams, nuostatai

Respublikinės mokinių ir mokytojų konferencijos „Šiuolaikiniai atradimai ir technologijos gamtoje 2017“ nuostatai

2017 metų sausio mėnesio veiklos planas

2016 metų gruodžio mėnesio veiklos planas

2016 metų gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas

2016 metų lapkričio mėnesio veiklos planas

2016 metų lapkričio mėnesio veiklos plano papildymas

2016 metų spalio mėnesio veiklos planas

2016 metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesių veiklos planai

2016 metų rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas

Konferencijos „...vėl, švieski man vėl...“ programa

2016 metų liepos mėnesio veiklos planas

2016 metų birželio mėnesio veiklos planas

2016 metų gegužės mėnesio veiklos planas

Respublikinės idėjų mugės „Nuo žinių - kompetencijų ugdymo link“ keitėsi data. Renginys vyks 2016 m. birželio 2 d. 10 val.

2016 metų balandžio mėnesio veiklos planas

2016 metų kovo mėnesio veiklos planas

2016 metų kovo mėnesio veiklos plano papildymas

Konferencijos „Vaiko socialinės ir gamtamokslinės kompetencijų ugdymas pasaulio pažinimo pamokose“ nuostatai

Konferencijos „Šiuolaikiniai atradimai ir technologijos gamtoje“ nuostatai

Konferencijos „Ugdymo(si) aplinkos įtaka mokinio asmeniniam tobulėjimui“ nuostatai

2016 metų vasario mėnesio veiklos planas

2016 metų vasario mėnesio veiklos plano papildymas

2016 metų sausio mėnesio veiklos planas

2016 metų sausio mėnesio veiklos plano papildymas

2015 metų gruodžio mėnesio veiklos planas

Konferencijos „Mokymo metodų, didinančių mokymosi motyvaciją, naudojimas“ nuostatai

2015 metų lapkričio mėnesio veiklos planas

2015 metų lapkričio mėnesio veiklos plano papildymas

2015 metų spalio mėnesio veiklos planas

2015 metų spalio mėnesio veiklos plano papildymas

2015 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas

2015 metų rugpjūčio mėnesio veiklos planas

2015 metų birželio mėnesio veiklos planas

2015 metų gegužės mėnesio veiklos plano papildymas

2015 metų gegužės mėnesio veiklos planas

Respublikinės idėjų mugės „Nuo žinių — kompetencijų ugdymo link” nuostatai I

Respublikinės idėjų mugės „Nuo žinių — kompetencijų ugdymo link” nuostatai II

2015 metų balandžio mėnesio veiklos plano papildymas

2015 metų balandžio mėnesio veiklos planas

                   Konferencijos „Įdėjų mugė. Sėkmingas ugdymo(si) metodas“ nuostatai

2015 metų kovo mėnesio veiklos planas

                   Konferencijos „Idėjų gniūžtė” nuostatai

2015 metų vasario mėnesio veiklos planas

Konferencijos „Mokytojo darbo sėkmė šiuolaikiniame ugdymo kontekste“ nuostatai

2015 metų sausio mėnesio veiklos planas

2014 metų gruodžio mėnesio veiklos planas

2014 metų lapkričio mėnesio veiklos planas

2014 metų spalio mėnesio veiklos planas

2014 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas