Projektai 2015

Projektai, programos

Dalyvavimo tikslas

Projektas „Lyderių laikas 2“

Projekto idėja – sukurti dabartiniams ir būsimiems švietimo lyderiams palankią aplinką veikti, tobulėti ir mokyti kitus.

Lyderystė – tai atkaklus siekis išmokti ir išmokyti dalytis bendra atsakomybe ir tęsti pradėtus darbus. Tai visos švietimo bendruomenės pastangos auginti ir ugdyti jauną žmogų, lavinant jo įgūdžius prisitaikyti prie kintančios aplinkos

Prevencinė programa „Saugok ir gerbk mane“. Programa parengta ir išbandoma valstybės projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) lėšomis

Įgyti teorinių žinių apie seksualinės prievartos prieš vaikus reiškinį, intervencijos ir prevencines priemones mokyklos bendruomenei. Psichologė bus pasirengusi vesti mokymus mokyklos bendruomenėms ir 1-12 klasių mokiniams pagal Moksleivių saugumo įgūdžių lavinimo programą, gebės konsultuoti iškilus seksualinės prievartos atvejais.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras pagal sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru (sutarties numeris N.2ESF4-58) įgyvendina projektą ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra. II etapas“. Viena iš veiklų - Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo užduočių restandartizacija

Tikslas - vaiko brandumo mokyklai įvertinimo metodikos atnaujinimas ir naujų normų sudarymas, t.y. restandartizacija. Atnaujintos ir įgytos naujos žinios.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Specialiosios psichologijos laboratorijos organizuojamame moksliniame tyrime „Wechslerio ikimokyklinukų intelekto skales (WPPSI-IV) adaptacija ir standartizacija“

Tyrimo metu surinkti duomenys leis pritaikyti minėtą skalę vaikų intelektui tirti. Naudodama šią skalę psichologė galės patikimai įvertinti vaikų pažintinius gebėjimus ir parinkti vaikui tinkamiausią ugdymo programą.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras (PTMC) Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu dalyvaujame standartizacijoje (t. y. pritaikyme naudoti Lietuvoje) lenkų psichologų sukurtą Vaiko raidos skalę

Tai psichologinis testas, skirtas įvertinti dabartinį vaiko raidos lygį, nustatyti vaiko silpnąsias ir stipriąsias puses. Ši skalė yra skirta vaikams nuo 2 mėnesių iki 3 metų amžiaus. 

Psichologė turės teisę naudotis testu.

NMVA vykdomo ES socialinio fondo  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamo  projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001 partneriai

Įtraukiant į projektą Vilkaviškio rajono švietimiečius, stiprinti ir plėsti vadovavimo kompetencijas.