Įstaigos ir vadovo veiklos ataskaitos

2019 metų Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus veiklos vertinimo išvada

2019 metų Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnybos veiklos ataskaita(priedai)

2019 metų vadovo veiklos ataskaita

2018 metų Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus veiklos vertinimo išvada

2018 metų Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnybos veiklos ataskaita

2018 metų vadovo veiklos ataskaita

Direktoriaus 2018 m. veiklos užduotys

2017 metų vadovo veiklos ataskaita

2016 metų vadovo veiklos ataskaita

2015 metų vadovo veiklos ataskaita

2014 metų vadovo veiklos ataskaita