Strateginiai veiklos planai

ŠPT strateginis planas 2020–2022 m.

ŠPT strateginis planas 2016–2018 m.