^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Žodis – kiekvieno darbo pradžia...

Zodis - kiekvieno darbo pradziaAnalizavimas ir planavimas – tai du žingsniai, išvedantys besimokančiuosius į apgalvotus veikimo procesus. Šįmet veikimo pagrindo formavime žvelgėme dar plačiau: reagavome ne tik į šalies, rajono mastu numatytus prioritetus, bet ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės, dalyvavusios šiame etape, taip pat pateikė metodikos būrelių veiklos analizės išvadų.

Skaityti daugiau: Žodis – kiekvieno darbo pradžia...

Pasidalinta gerąja patirtimi „Jubiliejinių gailestingumo metų vaisiai“ dorinio ugdymo metodikos būrelyje.

002015 metais gruodžio 8 d. Vatikane buvo atvertos Šventosios durys Šv. Petro bazilikoje. Šis veiksmas – Jubiliejinių Gailestingumo metų pradžia visoje Katalikų Bažnyčioje. Kiekvieni Bažnyčios skelbiami metai atkreipia dėmesį į laikmečio iššūkius, socialines problemas, atskirų žmonių grupių poreikius, tikėjimo klausimus. Popiežius Pranciškus aiškiai išsakė šio Jubiliejaus paskelbimo tikslą: „Būna akimirkų, kai esame pašaukiami ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patys tapti veiksmingais Tėvo veikimo ženklais. Kaip tik todėl paskelbiau Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų. Tai turėtų būti Bažnyčiai malonės metas ir padėti padaryti tikinčiųjų liudijimą stipresnį bei veiksmingesnį.“

  

Skaityti daugiau: Pasidalinta gerąja patirtimi „Jubiliejinių gailestingumo metų vaisiai“ dorinio ugdymo metodikos...

Padėkime formuotis atsakomybę už mokymąsi

Padekime formuotis atsakomybe uz mokymasi2016 m. spalio 27 d. Vilkaviškio rajono švietimo įstaigų vadovams buvo pristatyti įvairūs duomenys, kurie daro įtaką mokinių pažangai. Analizę atliko ir pristatė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, specialistės Žydrė Žilinskienė, Ingrida Meseckienė, Rita Vaščėgienė ir ŠPT direktorė Asta Grinevičienė. Pristatyti duomenys iš Mokyklų pažangos ataskaitų, Standartizuotų testų, PUPP, VBE, atkreiptas dėmesys į šalies prioritetus, kuriuos pristatė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė (Nuoroda: čia )

 

Skaityti daugiau: Padėkime formuotis atsakomybę už mokymąsi

Kokybė slypi detalėse

kokybe-slypi-detaleseSpalio 24 d. „Ąžuolo“ progimnazijoje vyko mokymasis mokyklų partnerystės tinkle „Tyrimai. Susitelkimas ir tikslas“. Šios įstaigos pedagogės Vilma, Zita, Irma, Ina, Donata, Alma kūrė mokymuisi palankią aplinką. Fizinė aplinka buvo sutvarkyta taip, kad mes, gausus būrys, galėjome patogiai susėsti, pabendrauti, išgerti kavos puodelį. Erdvė aprūpinta reikiamomis technologinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis. Socialiniai aspektai buvo taip pat apgalvoti: viso susitikimo metu kuriama teigiama besimokančiųjų tarpusavio priklausomybė.

Skaityti daugiau: Kokybė slypi detalėse

Vilkaviškio pradinėje mokykloje – atvirų pamokų ciklas

Vilkaviskio pradine mokyklaVilkaviškio pradinė mokykla įtraukta į 2017 m. NMVA vertinamų mokyklų sąrašą. Mokyklų veiklos kokybės išorinis vertinimas - formuojamasis mokykloje vykstančių procesų vertinimas, teikiantis informaciją mokyklos veiklai koreguoti ir jos rezultatams gerinti. Išorinio vertinimo tikslas - skatinti tobulėti, siekti geresnės ugdymo(si) kokybės ir geresnių mokinių mokymosi pasiekimų. Daugelis švietimo įstaigų laukdami įsivertinimo nerimauja. Suprantama, juk vertinimo procesas – didelė atsakomybė tiek vertintojams, tiek vertinamiesiems.

Skaityti daugiau: Vilkaviškio pradinėje mokykloje – atvirų pamokų ciklas

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.