^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vaikas - veidrodis, kuriame atsispindi suaugusiųjų elgesys

Vaikas - veidrodis kuriame atsispindi suaugusiuju elgesysVaikystė tai gražiausias, nerūpestingiausias, smagiausiomis akimirkomis kupinas gyvenimo laikotarpis. Ji kupina emocijų, ieškojimų ir atradimų, neužmirštamų minučių ir įspūdžių. Visa tai, ką sužinome vaikystėje, plėtojame kituose tolimesniuose gyvenimo perioduose. Vaikystė prabėga kaip trumpa akimirka, bet palieka ryškų pėdsaką žmogaus gyvenime...

Skaityti daugiau: Vaikas - veidrodis, kuriame atsispindi suaugusiųjų elgesys

Idėjų mugėje sudarytos sąlygos lyderystės raiškai

Ideju mugeje sudarytos salygos lyderystes raiskaiRajone dažnėja kvalifikacijos tobulinimosi renginių, kuriuose kartu su pedagogais ugdymosi sėkme dalijasi ir mokiniai. Vienas jų - jau tradicija tampanti Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pedagogų organizuota Marijampolės apskrities mokytojų ir mokinių idėjų mugė „Nuo žinių - kompetencijų ugdymo link“. Birželio 2 d. vykusiose gerosios patirties dalybose 25 pedagogai ir 33 mokiniai išnaudojo sudarytą galimybę skleistis lyderystei, kitiems mugės dalyviams šis renginys - sėkmingo mokymo(si) receptų kalvė. Kokių?

Skaityti daugiau: Idėjų mugėje sudarytos sąlygos lyderystės raiškai

Patirtis tampa aktyvi, kai virsta veiksmu

Patirtis tampa aktyvi kai virsta veiksmuNorint įsivertinti realizuotą veiklą, „išgryninti“, kas pasisekė, ir ką dar visgi reikėtų tobulinti, reikia vėl sugrįžti prie jos ir atlikti refleksiją. Atlikus refleksiją, išryškėja tobulintinos sritys bei stipriosios pusės. Tokiu būdu nubrėžiamos tolimesnio darbo kryptys, kad pasiektas veiklos rezultatas būtų geresnis. Šiuo tikslu buvo organizuoti įsivertinimui skirti forumai. Gebėjimas įsivertinti yra svarbus, nes individas, tik įsivertinęs, gali pamatyti, ar „atstumas“ tarp tikslo ir rezultato yra didelis.

Skaityti daugiau: Patirtis tampa aktyvi, kai virsta veiksmu

Gera pradžia - pusė darbo. Adaptacija mokykloje

Adaptacija mokyklojeBaigiantis mokslo metams artėja etapas, kai dalis mokinių pereina iš vienos ugdymosi pakopos į kitą – iš priešmokyklinio į pradinę, iš pradinės – į pagrindinę. Tai iššūkis mokiniams ir mokytojams. Adaptacija bus sunki, jei septynmečiui patinka tik žaisti, jis nesidomi mokykla, nėra savarankiškas, nemoka susikaupti, yra impulsyvus, nesuvokia žodinių instrukcijų, turi mažai žinių apie supantį pasaulį, negeba apibendrinti, jo kalba sutrikusi, stokoja bendravimo ribų su suaugusiais. Požymiai, kad pradėjus vaikui lankyti mokyklą adaptacija užtruks, jei yra:

Skaityti daugiau: Gera pradžia - pusė darbo. Adaptacija mokykloje

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.