^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kaip užtikrinti kuo didesnį poveikį mokinių pasiekimams

IzvalgosBalandžio 20 d. švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui aktyviai dalyvavo trečiajame pasitarimo „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas(is) Vilkaviškio rajone“ susitikime. Pasitarimo tikslas – pasidalinti patirtimi dėl įgyvendinamų programų kūrimo/realizavimo ugdymo įstaigose atliepiant šalies lūkesčius.

 

Skaityti daugiau: Kaip užtikrinti kuo didesnį poveikį mokinių pasiekimams

Gerosios patirties sklaida Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“

Gerosios patirties sklaida Kybartu vaiku lopselyje-darzelyje KregzduteRajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai noriai ir aktyviai dalinasi patirtimi. Metų eigoje gvildenta ne viena rūpima tema – tėvų įtraukimas į ugdymosi procesą, edukacinių aplinkų kūrimas, IKT panaudojimo galimybės ir t.t. Susitikimų metu iškeltas dar vienas klausimas, kuriuo pedagogės norėtų plėsti ir stiprinti kompetencijas - tai ankstyvojo amžiaus (1,5-3 m.) vaikų ugdymas.

Skaityti daugiau: Gerosios patirties sklaida Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“

Kaip didės mokytojų atlyginimai nuo šio rugsėjo ir 2017 metų

Neformalusis svietimasNuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientai didinami vidutiniškai iki 5 proc. Tai leis pasiekti vidutinį atlyginimų koeficientą, o nuo 2017 m. sausio 1 d. jau padidės iki maksimalaus, taip panaikinant vadinamąsias tarifinių atlygių koeficientų „žirkles“.

Skaityti daugiau: Kaip didės mokytojų atlyginimai nuo šio rugsėjo ir 2017 metų

Neformaliojo švietimo teikėjai negali reikalauti mokesčio iš tėvų

Neformalusis svietimasNeformaliojo švietimo krepšelis bus finansuojamas nepertraukiamai, iš tėvų negali būti reikalaujama iki šiol nemokėto mokesčio už vaikų lankomus būrelius.

 

Kovo pabaigoje Vyriausybė patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus, kuriuose numatyta, kad neformaliojo švietimo krepšelis nuo balandžio 1 d. bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Skaityti daugiau: Neformaliojo švietimo teikėjai negali reikalauti mokesčio iš tėvų

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.