^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kūrybiškas mokytojas probleminėje situacijoje visada suranda sprendimą

Kurybiskas mokytojas problemineje situacijoje visada suranda iseitiKūno kultūros mokytojai Naujaisiais metais į praktinį užsiėmimą rinkosi Virbalio pagrindinėje mokykloje. Metodikos būrelio pirmininkė V. Zajankauskienė aptarė suplanuotas veiklas, skatino pedagogus organizuoti atvirų pamokų. Pedagogai diskutavo apie mokinių įsivertinimo būdus pamokoje. Šios mokyklos kūno kultūros vyresnioji mokytoja A. Venckūnienė supažindino su įvairiomis mokomiesiems dalykams skirtomis erdvėmis. Mokytoja parodė renovuotą salę, persirengimo patalpas, įvardijo atnaujintų patalpų privalumus. Atnaujintos ugdymosi erdvės skatina motyvaciją – vaikai noriau pradėjo lankyti pamokas, suaktyvėjo neformalusis švietimas, bendruomenė daugiau naudojasi patalpomis.

Skaityti daugiau: Kūrybiškas mokytojas probleminėje situacijoje visada suranda sprendimą

Respublikinė konferencija „Mokymo metodų, didinančių mokymosi motyvaciją, naudojimas“

Respublikine konferencija Mokymo metodu, didinanciu mokymosi motyvacija, naudojimasRemiantis Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, Lietuvoje yra 11 laisvės atėmimo įstaigų. Visose jose yra suteikta galimybė mokytis. Įkalinimo įstaigose laikoma iki 8000 asmenų. 6 proc. (436) iš jų turi aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą. 19 proc. (1296) – tik pradinį. 1 proc. (74) – be išsilavinimo. Mokinių amžius – nuo 14 iki 71 metų. Iš viso mokosi 30 proc. nuteistųjų. 1600 asmenys – bendrojo ugdymo sistemoje, apie 1400 – profesinio mokymo. Laisvės atėmimo vietose jie gali įgyti suvirintojo, kompiuterių operatoriaus, kirpėjo, statybininko ar kitokią profesiją.

Skaityti daugiau: Respublikinė konferencija „Mokymo metodų, didinančių mokymosi motyvaciją, naudojimas“

Kaip sukurti tai,kas nematoma

Kaip sukurti taiGruodžio 17 d. devynių įstaigų atstovai susirinko mokytis mokyklų partnerystės tinkle. Šio susitikimo tema – „Santykiai“. Kad susitikimas įvyktų sėkmingai, t. y. turėtų pridėtinę vertę tiek mokyklai sprendžiant aktualią problemą, tiek tobulinant savo asmenines kompetencijas, reikia tinkamai atlikti namų darbus. Juos paruošė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Žydrė Žilinskienė, Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Sidutė Černauskienė, Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Asta Grinevičienė. Kūrybinė komanda kėlė daugiapakopį uždavinį: 1) inicijuoti mokyklose diskusijas, kuriose būtų išgryninta, kas kuria gerus santykius; 2) atskleisti, kaip santykiai formuojami visais švietimo bendruomenės lygmenimis; 3) parodyti mokyklų unikalumą, kuriant darnius santykius, padedančius mokiniams sėkmingai mokytis, o visiems darbuotojams efektyviai dirbti; 4) išsiaiškinti gero mikroklimato požymius Tinkliuko mokyklose. Ši užduotis leido komandai padiskutuoti, kaip sukurti bendrą mokyklų mokymosi planą, išlaikant kiekvienos mokyklos unikalumą. Konstruktyvi diskusija virto praktiniais veiksmais.

Skaityti daugiau: Kaip sukurti tai,kas nematoma

Sveikinimas

Sveikinimas

Kūrybiškumo diena „Aš tau – tu man“

As tau tu manVilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistės, atsižvelgdamos į Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų nacionalinius kvalifikacijos tobulinimo 2015 – 2016 metų prioritetus, suorganizavo kūrybiškumo dieną „Aš tau – tu man“. Susitikimo tikslas – dalijantis kūrybinėmis idėjomis, ugdytis kūrybiškumo kompetenciją. Šią dieną ŠPT organizuos kiekvieno mėnesio paskutinįjį ketvirtadienį. Tikimasi, kad tai taps gražia mokymosi tradicija. 

Skaityti daugiau: Kūrybiškumo diena „Aš tau – tu man“

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.