^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Metodų įvairovė: nuo savianalizės iki veiksmo

Metodu ivairoveKalbėti apie metodų įvairovę dorinio ugdymo (tikybos) mokytojos rinkosi paskatintos siekio formuoti teigiamą nuostatą apie mokinių mokymosi motyvaciją. Vienas iš gerosios patirties sklaidos „Metodų įvairovė“ uždavinių – atskleisti ir paanalizuoti mokymo (ir mokymosi) metodų įvairovės svarbą tikybos ugdymo procese. Metodinio būrelio pirmininkė Zita Motūzienė, pristatydama parengtą teorinę medžiagą, argumentuotai ir kryptingai išskleidė mokymosi renginio tikslą. Cituodama tokius autorius kaip G. Petty ji akcentavo, kad svarbu „ne atkartojamų žinių gausinimas, bet pastangos suprasti žmogų“.

Skaityti daugiau: Metodų įvairovė: nuo savianalizės iki veiksmo

IKT panaudojimas specialiose pratybose. Ar tai įmanoma?

IKT panaudojimasInformacinių komunikacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese šiai dienai tampa ypač aktualus. Tarptautiniais tyrimais įrodyta, kad tikslingas IKT naudojimas gerina bendradarbiavimą, įsiminimą, supratimą, savarankišką mokymąsi ir didina motyvaciją mokytis. Vis dažniau švietimo pagalbos specialistai pripažįsta IKT tikslingumą, veiksmingumą pratybose.

Skaityti daugiau: IKT panaudojimas specialiose pratybose. Ar tai įmanoma?

„Patyčios gali ir turi liautis“

Patycios turi liautisIkimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio nariai sausio 22 d. rinkosi į gerosios patirties sklaidą „Tėvų švietimas patyčių klausimu“. Kad tema aktuali galima spręsti ne tik iš to, kaip atsakingai pasiruošė ugdymo įstaigų atstovai, bet ir Lietuvos mastu aktyviai naudojamos patyčių prevencijos priemonės reaguok.lt, „Patyčių dėžutė“, projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ įgyvendinimas. Interneto svetainėje švietimonaujienos.lt publikuotame straipsnyje „Kaip kurti saugią mokyklą, kurioje nebūtų patyčių?“ teigiama, kad „kuriant saugią mokyklą trūksta viešo kalbėjimo šia tema“, o „mokyklos saugumas priklauso nuo aplinkos, nuo to, kaip jaučiasi mokytojai ir mokiniai, tėvai, vadovai, kalbama apie švietimo pagalbos sistemą“.

Skaityti daugiau: „Patyčios gali ir turi liautis“

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.