^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Įžvalgos

Refleksijos dėka mes tampame autentiškais

Peter Jarvis

Prisijungti

Paieška

Renginių kalendorius

Balandis 2018
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Lankytojų statistika

294114
ŠiandienŠiandien54
VakarVakar75
Šią savaitęŠią savaitę306
Šį mėnesįŠį mėnesį1504
Iš visoIš viso294114

Kaip auga ši gėlė?

01„Žaisdamas vaikas geriau supranta, įsimena perteikiamą informaciją, nes žaidimas jį sudomina ir neleidžia būti pasyviam, nuobodžiauti. Žaidimai erdvėse pateikiami taip, kad atkreiptų vaikų dėmesį ir kartu kviestų užsiimti įvairiapuse veikla: tyrinėti, dėlioti, rūšiuoti, lyginti, žaisti ir kt....“ – tai teiginiai Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ lankstinuke, kuris iš anksto jau mintimis kvietė nusikelti į respublikinę metodinę – praktinę konferenciją „Edukacinių lauko erdvių pritaikymas individualiems vaiko poreikiams“. O spalio 12 d. į „Eglutę“ atvyko besimokantieji iš Kauno, Marijampolės, Šilutės, Alytaus, Kalvarijos bei mūsų rajono pedagogai.

Skaityti daugiau...

Gyventi šeimoje - didelė vertybė

gyventi seimoje - didele vertybePrieš 14 metų prasidėjusi TV3 televizijos organizuota „Išsipildymo akcija“, kuri skirta paremti mažuosius, labiausiai šilumos ir meilės laukiančius, tėvelių paliktus vaikus, palietė Nijolės Zelenkienės širdį, kuri gyvena Pilviškių miestelyje.

Skaityti daugiau...

Mo­kan­tis kar­tu ku­ria­si iš­skir­ti­nė pa­tir­tis

Mokantis kartu kuriasi2016–2017 m. m. – tre­tie­ji me­tai, kai Vil­ka­viš­kio ra­jo­no švie­ti­mo ben­druo­me­nės na­riai mo­ko­si ben­dra­dar­biau­da­mi mo­kyk­lų part­ne­rys­tės tin­kle, spren­džia ak­tu­a­lias proble­mas. Ši veik­la ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę ug­dymo įstai­gų or­ga­ni­za­ci­niams pro­ce­sams. Tai spren­džia­me iš vis di­dė­jan­čio be­si­mo­kančių­jų skai­čiaus: 2014–2015 m. m. mo­kė­si 6 ug­dy­mo įstai­gos, o 2016–2017 m. m. jau 10 ug­dy­mo įstai­gų. Ap­mąs­ty­da­mi mo­kymą­si, pe­da­go­gai įvar­di­ja, kad tai ga­li­my­bė su­ži­no­ti, pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi ir per mo­ky­mus vi­siems ge­rai jaus­tis. Pe­da­go­gai pa­tvir­ti­na mo­ky­mo­si kar­tu pra­na­šu­mą. Tik to­kiu bū­du ku­ria­si iš­skir­ti­nė pa­tir­tis.

Skaityti daugiau...

Pedagogams linkėjo jausti malonumą darbe

2017 09 Konferencija 1Tradiciškai prieš naujus mokslo metus rajono pedagogai rinkosi į jiems skirtą konferenciją, kurioje buvo pristatytos laukiančios naujovės, apžvelgti praėjusių metų rezultatai. Mokytojai taip pat turėjo galimybę pasiklausyti kolegų parengtų pranešimų.

 

Skaityti daugiau...

Kas yra mokymasis?

2m1m

2m1m

2m1m

2m

Švietimas prieš korupciją
  • Švietimas

    • Naujienos

    • Antikorupcinis ugdymas

 

Savęs pažinimas

Copyright © 2018. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.