^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gręžtis savasties ir natūralumo link

Greztis savasties ir naturalumo link„... nauja yra tai, kas pamiršta sena ...“ – toks leitmotyvas lydėjo lietuvių kalbos ir literatūros bei muzikos mokytojų gerosios patirties sklaidą „Mokinių kūrybiškumo ugdymas puoselėjant etnokultūros tradicijas“. 2020 metai Etninės kultūros tarybos siūlymu paskelbti Tautodailės metais, ir tai papildoma paskata aktualizuoti etnokultūros ugdymo galimybes. Mokymosi renginio programoje, cituojant tiek pagrindinio, tiek vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąsias programas, teigiama, kad etnokultūra „padedanti siekti kultūrinio sąmoningumo ugdymo tikslų – formuoti asmens kompetenciją, kuri reiškiasi mokėjimu pripažinti, gerbti, saugoti kultūrinę įvairovę ir dalyvauti socialiai vertingoje kultūrinės raiškos veikloje.“ Motyvuotas mokinio įsitraukimas į etnokultūros tradicijų puoselėjimą – siekiamybė, tad ir gerosios patirties sklaidos keliamas tikslas sudaryti sąlygas aptarti, diskutuoti ir įvertinti siūlomus metodinius sprendimus mokinių kūrybiškumo ugdymui atrodo labai kontekstualus.

Skaityti daugiau: Gręžtis savasties ir natūralumo link

Copyright © 2021. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.