^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Įžvalgos

Refleksijos dėka mes tampame autentiškais

Peter Jarvis

Prisijungti

Paieška

Renginių kalendorius

Birželis 2018
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Lankytojų statistika

297907
ŠiandienŠiandien14
VakarVakar63
Šią savaitęŠią savaitę388
Šį mėnesįŠį mėnesį1643
Iš visoIš viso297907

Mo­kan­tis kar­tu ku­ria­si iš­skir­ti­nė pa­tir­tis

Mokantis kartu kuriasi2016–2017 m. m. – tre­tie­ji me­tai, kai Vil­ka­viš­kio ra­jo­no švie­ti­mo ben­druo­me­nės na­riai mo­ko­si ben­dra­dar­biau­da­mi mo­kyk­lų part­ne­rys­tės tin­kle, spren­džia ak­tu­a­lias proble­mas. Ši veik­la ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę ug­dymo įstai­gų or­ga­ni­za­ci­niams pro­ce­sams. Tai spren­džia­me iš vis di­dė­jan­čio be­si­mo­kančių­jų skai­čiaus: 2014–2015 m. m. mo­kė­si 6 ug­dy­mo įstai­gos, o 2016–2017 m. m. jau 10 ug­dy­mo įstai­gų. Ap­mąs­ty­da­mi mo­kymą­si, pe­da­go­gai įvar­di­ja, kad tai ga­li­my­bė su­ži­no­ti, pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi ir per mo­ky­mus vi­siems ge­rai jaus­tis. Pe­da­go­gai pa­tvir­ti­na mo­ky­mo­si kar­tu pra­na­šu­mą. Tik to­kiu bū­du ku­ria­si iš­skir­ti­nė pa­tir­tis.

Skaityti daugiau...

Pedagogams linkėjo jausti malonumą darbe

2017 09 Konferencija 1Tradiciškai prieš naujus mokslo metus rajono pedagogai rinkosi į jiems skirtą konferenciją, kurioje buvo pristatytos laukiančios naujovės, apžvelgti praėjusių metų rezultatai. Mokytojai taip pat turėjo galimybę pasiklausyti kolegų parengtų pranešimų.

 

Skaityti daugiau...

Pasiekti norima padeda trys „reikia“

Pasiekti norima padeda trys taipVilkaviškio rajono švietimo bendruomenė, 2012–2014 metais dalyvaudama projekte „Lyderių laikas 2“, sukūrė viziją: Vilkaviškio rajono savivaldybės mokykla ugdanti mokinį gyvenimo sėkmei. Gyvenimo sėkmė? Apie šią sąvoką kiekvienas esame tikrai pamąstę ir tikiu, kad niekas nesame abejingi gyvenimo gerovei. Suprantama, jog kiekvienas svajodamas išsigryniname skirtingus sėkmės kriterijus: sėkminga karjera, sukurtas verslas, gautas teigiamas įvertinimas, galimybė keliauti, pažinti pasaulį, atrasti tai, kas neatrasta, sveikatos stiprybė... ir sąrašą galėčiau tęsti iki begalybės. Labai svarbus aspektas, jog vieni gerovę suprantame kaip dėlionę, kiti - kaip galutinį rezultatą. Akivaizdu, kad gerovės kūrimo procesas - daugiabriaunis. Kyla klausimas: kaip apjungti save su aplinka ir išlaikyti savąjį „aš“, savąją svajonę?

Skaityti daugiau...

Aukime kartu su vaikais

Aukime kartu su vaikaisVilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnybos atestuotos socialinės darbuotojos Dangira Armanavičienė ir Sandra Pautienytė savo veiklą modeliuoja šiomis kryptimis: būsimų ir esamų globėjų (rūpintojų), įtėvių motyvacijos ir gebėjimų stiprinimas ir visuomenės švietimas. Šiuo straipsniu norime išryškinti visuomenės švietimą, tėvystės gebėjimų srityje.

Skaityti daugiau...

Copyright © 2018. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.