^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Integruotos pamokos – mokinių kūrybiškumui ir kolegų bendradarbiavimui

Integruotos pamokosMatematikos mokytojų metodinio būrelio narių tęstinis kalbėjimas apie integruotas pamokas vis dar nepraranda aktualumo – tarpdisciplininė integracija stiprina mokinių kūrybiškumą, mokytojų partnerystę, ryškina sąsajas su gyvenimiška patirtimi. Geros mokyklos koncepcijoje pabrėžiama interaktyvaus (pagrįsto sąveikomis ir partnerystėmis, dialogiško) ir kontekstualaus (ugdančio įvairias šiuolaikiniam gyvenimui būtinas kompetencijas) ugdymosi (mokymosi) svarba. Vasario 20 d. vykusioje matematikos mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties sklaidoje „Integruotos pamokos“ II buvo siekiama stiprinant ir plėtojant profesinį bendradarbiavimą gilinti žinias apie integruotas pamokas.

Skaityti daugiau: Integruotos pamokos – mokinių kūrybiškumui ir kolegų bendradarbiavimui

Metodų įvairovė: nuo savianalizės iki veiksmo

Metodu ivairoveKalbėti apie metodų įvairovę dorinio ugdymo (tikybos) mokytojos rinkosi paskatintos siekio formuoti teigiamą nuostatą apie mokinių mokymosi motyvaciją. Vienas iš gerosios patirties sklaidos „Metodų įvairovė“ uždavinių – atskleisti ir paanalizuoti mokymo (ir mokymosi) metodų įvairovės svarbą tikybos ugdymo procese. Metodinio būrelio pirmininkė Zita Motūzienė, pristatydama parengtą teorinę medžiagą, argumentuotai ir kryptingai išskleidė mokymosi renginio tikslą. Cituodama tokius autorius kaip G. Petty ji akcentavo, kad svarbu „ne atkartojamų žinių gausinimas, bet pastangos suprasti žmogų“.

Skaityti daugiau: Metodų įvairovė: nuo savianalizės iki veiksmo

IKT panaudojimas specialiose pratybose. Ar tai įmanoma?

IKT panaudojimasInformacinių komunikacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese šiai dienai tampa ypač aktualus. Tarptautiniais tyrimais įrodyta, kad tikslingas IKT naudojimas gerina bendradarbiavimą, įsiminimą, supratimą, savarankišką mokymąsi ir didina motyvaciją mokytis. Vis dažniau švietimo pagalbos specialistai pripažįsta IKT tikslingumą, veiksmingumą pratybose.

Skaityti daugiau: IKT panaudojimas specialiose pratybose. Ar tai įmanoma?

Copyright © 2021. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.