^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NUOSTABA KAIP VEIKSMINGO PLANAVIMO PAGRINDAS 2019-2020 m. m. analizavimo, planavimo forumų įžvalgos ir refleksija

01 Forumu refleksijaŠių mokslo metų pradžioje, rugsėjo ir spalio mėnesiais, vyko analizavimo, planavimo forumai „Nuostaba – šaltinis, padedantis atrasti?“, kasmet suburiantys Vilkaviškio rajono pedagogus. Veiksmingas planavimas yra būtinas siekiant kryptingos, sudarančios sąlygas gilintis veiklos, be kurios negalimas kokybiškas mokymosi proceso organizavimas (žr. 1 pav.). Pasak A. Juozaičio, „veiksmingas planavimas yra toks, kuris sudaro prielaidų priimti gerus sprendimus. Geras yra toks sprendimas, kurį priimant remiamasi kruopščia situacijos bei tendencijų analize, įvertinamas būsimų vykdytojų nusiteikimas jį realizuoti.“ Be to, „Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje“ vienas svarbiausių strategijos tikslų yra „13.1. pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai“.

Skaityti daugiau: NUOSTABA KAIP VEIKSMINGO PLANAVIMO PAGRINDAS 2019-2020 m. m. analizavimo, planavimo forumų...

Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“

Mokymosi pasaulis laukia. KeliaukimKviečiame dalyvauti ir dalintis su kolegomis gausia 2019 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ veiklų pasiūla.

 

Jūs galite pasidalinti sėkmingo mokymosi patarimais bilietuose, kurie bus padovanoti mokiniams (ŠPT), dalyvauti piešimo akvarele, darbo su oda technikų ir kt. išbandyme (TAU), patobulinti kompiuterinio raštingumo gebėjimus (Biblioteka), sudalyvauti karjeros dienoje, kurioje būsite vaišinami sriuba nuo laužo (MPRC Vilkaviškio skyrius), dalyvauti seminaruose, skirtuose verslo įmonių vadovams bei turizmo paslaugų teikėjams (TVIC), dovanoti sveikatos savo kūnui ir sielai, dalyvaujant įvairiose treniruotėse, praktiniuose užsiėmimuose ir pan. (VSB), išklausyti paskaitą apie adventą ir pasistiprinti kopūstais, kuriais vaišins Jono Basanavičiaus gimtinė, dalyvauti skirtingose kelionėse, į kurias kviečia Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla. Daugiau informacijos pridėtame veiklų kalendoriuje (kalendorius)

Skaityti daugiau: Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.