^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

„Patyčios gali ir turi liautis“

Patycios turi liautisIkimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio nariai sausio 22 d. rinkosi į gerosios patirties sklaidą „Tėvų švietimas patyčių klausimu“. Kad tema aktuali galima spręsti ne tik iš to, kaip atsakingai pasiruošė ugdymo įstaigų atstovai, bet ir Lietuvos mastu aktyviai naudojamos patyčių prevencijos priemonės reaguok.lt, „Patyčių dėžutė“, projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ įgyvendinimas. Interneto svetainėje švietimonaujienos.lt publikuotame straipsnyje „Kaip kurti saugią mokyklą, kurioje nebūtų patyčių?“ teigiama, kad „kuriant saugią mokyklą trūksta viešo kalbėjimo šia tema“, o „mokyklos saugumas priklauso nuo aplinkos, nuo to, kaip jaučiasi mokytojai ir mokiniai, tėvai, vadovai, kalbama apie švietimo pagalbos sistemą“.

Skaityti daugiau: „Patyčios gali ir turi liautis“

Nuo įspūdžio iki metodo

Nuo ispudzio iki metodoSocialinių mokslų mokytojai gruodžio 10 d. rinkosi į gerosios patirties sklaidą Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje. Gerąja patirtimi dalijosi Gintaras Zaveckas, Virbalio pagrindinės mokyklos geografijos mokytojas metodininkas, Rūta Šukaitytė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė, Vaida Šimkienė, Pilviškių „Santakos“ gimnazijos vyresnioji geografijos mokytoja, ir Vilma Rekašienė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė.

Skaityti daugiau: Nuo įspūdžio iki metodo

Informacinių technologijų mokytojų gerosios patirties sklaida „Įsivertinimas pamokoje“

IT mokytoju patirties sklaidaInformacinių technologijų metodinio būrelio nariai, vadovaujami pirmininkės Ingos Kaminskienės, 2019 m. lapkričio 13 dieną rinkosi į gerosios patirties sklaidą tema „Įsivertinimas pamokoje“. Mokymosi renginio aktualumas grįstas Geros mokyklos koncepcijoje (2015) pabrėžiamu „personalizuotu (suasmenintu) ir savivaldžiu (pagrįstu asmeniniais poreikiais ir klausimais, mokymosi uždavinių, tempo, būdų, šaltinių ir partnerių pasirinkimu, savistaba ir įsivertinimu)“ mokymusi.

Skaityti daugiau: Informacinių technologijų mokytojų gerosios patirties sklaida „Įsivertinimas pamokoje“

Vaikų ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos į(si)vertinimas

Vaiku ugdymo pasiekimu ugdymasIkimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai lapkričio 14 d. rinkosi į gerosios patirties sklaidą „Vaikų ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos į(si)vertinimas“. Šiame susitikime realizuotas susitarimas, kad patirtimi dalinsis visų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų atstovai. Šį susitarimą beveik pavyko įgyvendinti. Tai buvo pirmasis toks susitarimas būrelio mokymosi veikloje, todėl kitą kartą realizuojant jį, manoma, kad viskas vyks dar sklandžiau. 

Skaityti daugiau: Vaikų ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos į(si)vertinimas

Copyright © 2021. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.