^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

...palaikymo

PalaikymoVilija, Kamilė, Gabrielė, Dainora, Edvinas, Erlandas, Juozas, Gabrielius, Živilė, Rugilė, Marius, Eimantas, Martynas, Paulius, Airidas, Paulina, Viktorija, Ernestas, Aronas, Ieva, Ligita, Pijus, Erikas, Ugnė, Deimantė, Ramūnas, Monika, Greta, Sabina, Dovydas – Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos mokiniai, su kuriais nuo 2019 m. sausio mėn. keturis mėnesius iš eilės susitikdavome kalbėtis apie asmenybės gyvenimo viziją. Nors susitikdavome tik vieną kartą per mėnesį, tačiau emocijų ir įvairių jausmų lankymo mumyse užtekdavo ilgam.

Skaityti daugiau: ...palaikymo

Inovacija?

InovacijaPateikę interneto paskyros google paieškos laukelyje užklausą su žodžių junginiu „švietimo sistema“, gauname labai įvairių informacijos pasiūlų su baksnojančiomis straipsnių antraštėmis: „Paaiškino, kodėl sistema neturi ateities – kaltina švietimo sistemą ir mokytojus“; „Neįtikėtini faktai apie Suomijos švietimo sistemą: ko galėtume pasimokyti?“; „Pasitikėjimas švietimo sistema – mažiausias per 20 metų“; „Politika žada reformuoti nepopuliarią švietimo sistemą“ ir t.t. Kaip tokiame kontekste suprantamas mokytojo veiklos inovatyvumas?

Skaityti daugiau: Inovacija?

„Viskas tikra“

Viskas tikraPaprasti dalykai gali tapti nepaprastais, nesuprantami – suprantamais, nuobodūs – įdomiais, o teoriniai – praktiniais. To galima pasiekti ugdymosi procesą organizuojant netradicinėse aplinkose. Tai vienas iš būdų stiprinti mokinių motyvaciją ir užtikrinti kiekvieno įsitraukimą į mokymosi procesą. Žinoma, kalba eina ne šiaip apie laisvo turinio ekskursiją, čia laimi tas, kuris tokiam ugdymui skiria laiko detalaus plano parengimui, užduočių ir mokymosi metodų parinkimui. Vilkaviškio pradinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Sinkevičienė, aktyviai organizuojanti mokinių mokymąsi už mokyklos ribų sako: „darau tai tam, kad mokiniai atbėgtų į pamoką, o ne ateitų koja už kojos“.

Skaityti daugiau: „Viskas tikra“

Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis Vilkaviškio rajone

Neformalus suaugusiuju svietimasJegelevičienė V., Prakapas R. (2018), remdamiesi Pasaulio ekonomikos forumu (2016) įvardija įgūdžius, būtinus XXI a. visuomenei: pamatiniai raštingumo įgūdžiai (raštingumas, skaičiavimas, mokslinis raštingumas, informacinių technologijų raštingumas, finansinis raštingumas, kultūrinis ir pilietinis raštingumas). Šie įgūdžiai yra reikalingi, kad būtų galima atlikti kiekvieną dieną atliekamus veiksmus; kompetencijos, kurios yra reikalingos įveikiant kompleksinius šių dienų iššūkius, tokius kaip kritinis mąstymas/problemų sprendimas, kūrybiškumas, bendravimas, bendradarbiavimas; asmeninės savybės, leidžiančios reaguoti į aplinkos sąlygų kaitą. Šiomis savybėmis įvardijamas smalsumas, iniciatyvumas, atkaklumas, prisitaikomumas, lyderystė, socialinis ir kultūrinis sąmoningumas. Analizuodami šiuos, XXI a. visuomenei būtinus įgūdžius, ir Vilkaviškio r. sav. 2018 m. spalio mėn. atliktos apklausos duomenis dėl suaugusiųjų mokymosi poreikio nustatymo, matome, jog Vilkaviškio r. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi darbo grupė, pasirinko reikiamus orientyrus. Rajono suaugusieji įvardijo, jog norėtų tobulintis šiose temose: psichologinių problemų sprendimas (žinių gilinimas apie streso valdymą; pasitikėjimo savimi stiprinimas; efektyvus bendradarbiavimas; savęs pažinimas; konfliktų valdymas); žinių gilinimas apie sveikatą ir sveiką gyvenimo būdą; užsienio kalbų mokymasis (anglų k.); teisinės žinios, reikalingos kasdieniniame gyvenime (vartotojų teisės; turtiniai klausimai; įstatymai); kompiuterinis skaitmeninis raštingumas (dokumentų rengimas; informacijos paieška); augalininkystė; kvalifikacijos tobulinimosi kursai, reikalingi profesinei veiklai; amatai: siuvimas. Atliepiant įvardintą poreikį, buvo iškelti kontekstualūs tikslai, juos pagrindžiantys uždaviniai ir pokyčio siekio koduotę turinčios priemonės. Suplanuoti streso valdymo mokymai, teisinės konsultacijos, praktiniai reabilitaciniai užsiėmimai, siuvimo pagrindų modulis, (ne)kilnojamosios parodos, edukacinės programos, saviraiškos praktikumai ir daug kitų priemonių.

Skaityti daugiau: Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis Vilkaviškio rajone

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.