^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mokymas(is) yra aktyvus kuriamasis procesas

Tinklai2019 m. vasario 20 d. Vilkaviškio r. mokyklų mokymo(si) partnerystės tinklo atstovai rinkosi į mokymąsi tema „Poreikis mokytis“. Kėlėme sau tikslą – pagilinti suvokimą dėl mokėjimo mokytis kompetencijos formavimo(si). Susitikimas įvyko Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje. Jau tradicija, kad tos įstaigos, kurioje vyksta susitikimas, atstovai rengia mokymo(si) programą. Taigi, mokymo(si) programą rengė: „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Gileta Naujokienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė. Ir kad mokymas(is) būtų susijęs su visų įstaigų kontekstais, koordinuoti mokymą(si) padeda Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Žydrė Žilinskienė ir Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Asta Grinevičienė.

Skaityti daugiau: Mokymas(is) yra aktyvus kuriamasis procesas

Emocinis kognityvinis konsultavimas

Emocinio ugdymoVasario 27 dieną Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigų psichologai, socialiniai pedagogai dalyvavo gerosios patirties sklaidoje Vilkaviškio pradinėje mokykloje „Emocinis kognityvinis konsultavimas“ (EKK). Emocinį kognityvinį konsultavimą kaip metodą pristatė šios mokyklos psichologė A. Andriuškevičienė. Susitikimo tikslas - praplėsti specialistų dirbančių su mokinių tėvais, globėjais pagalbos galimybes, kurios įgalintų tėvus padėti savo vaikui, turinčiam aktyvumo, dėmesio, mokymosi sunkumų.

Skaityti daugiau: Emocinis kognityvinis konsultavimas

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.