^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Daug rankų didžią naštą pakelia

Daug ranku dizia nasta pakeliaRugsėjo 28 d. rajono mokyklų bibliotekininkės susirinko į Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje ŠPT organizuotą metodikos forumą „Profesinių kompetencijų stiprinimas siekiant mokinių pažangos“. ŠPT andragogės Gileta Naujokienė ir Gintarė Venckienė pristatė darbo struktūrą – W. E Demingo ratą: analizavimą, planavimą, veikimą ir vertinimą, pagal kurį ir bus dirbama per visus metus. Taip pat andragogės aptarė pedagogo profesijos kompetencijas, kurios gali būti taikomos vertinant mokyklų bibliotekininkus.

 

Praktinėje dalyje bibliotekininkės grupelėse aptarė mokyklų bibliotekoms aktualias darbo problemas, keliamus naujus reikalavimus, diskutavo apie tai, kaip mokyklų bibliotekininkės galėtų dalyvauti ugdymo procese. Buvo surašyti siūlymai, kokiomis žiniomis ar patirtimi būtų galima pasidalinti su kolegėmis ir kokias kompetencijas jos dar norėtų įgyti. Siūlymai padėjo pamatus tolimesnei bibliotekinei veiklai. Tyrimai rodo, kad vis mažiau vaikų ir jaunimo skaito, raštingumo lygis mažėja. Todėl, vadovaujantis naujaisiais ugdymo planais, bibliotekų veiklos planais, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas skaitymo gebėjimų ugdymui, skaitymo skatinimui. Skaitymo gebėjimų ugdymo svarbą pabrėžė ir forume dalyvavusi Vilkaviškio Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaščėgienė.


Viso renginio metu vyravo šilta, draugiška atmosfera. Kolegės noriai dalijosi patirtimi ir vienos kitoms siūlė reikiamą pagalbą. Renginio pabaigoje sustojusios į ratą ir surėmusios pečius visos pajutome, kad „daug rankų didžią naštą pakelia“.


Jolanta Čibirkienė,
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.