^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Meniu

Prisijungti

Paieška

Renginių kalendorius

Lapkritis 2018
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Lankytojų statistika

311055
ŠiandienŠiandien90
VakarVakar93
Šią savaitęŠią savaitę277
Šį mėnesįŠį mėnesį1298
Iš visoIš viso311055

Specialus ugdymas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011-03-31, Nr. 38 – 1804).SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIMAS IR ORGANIZAVIMAS

 • Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011-07-21, Nr. 93-4428). Dėl švietimo ir mokslo ministro, sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-1265/v-685/a1-317 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2013-08-03, Nr. 85-4275).
 • Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011-10-11, Nr. 122-5771).
 • Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011-10-11, Nr. 122-5769).
 • Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1775 „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2013-07-27, Nr. 82-4132 ).
 • Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (2017 m. gegužės 2 d. Nr. V-319).

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 • Dėl švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-735/a1-208 „Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-735/A1-459).\
 • Dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011-11-10, Nr. 134-6387).
 • Dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin.,2007-09-22, Nr. 100-4088).
 • Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas (Žin., 2005-11-05, Nr. 131-4747).
 • Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikąnamuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2004-06-15, Nr. 94-3451).

PAGALBOS TEIKIMAS (SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS, SPECIALIOSIOS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS, PSICHOLOGINĖS)

 • Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo (2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-950).
 • Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-663).
 • Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-657).

PUP, BRANDOS EGZAMINŲ PRITAIKYMAS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIAMS

 • Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2012-01-06, Nr. 3-90).
 • Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo
 • Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (2016 m. vasario 29 d. Nr. V-94).
 • Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo (2014 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-50 redakcija).

PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

 • Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-662).

VAIKO MINIMALI IR VIDUTINĖ PRIEŽIŪRA

 • Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2535).
 • Dėl išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo (2017 m. kovo 16 d. Nr. V-181).
 • Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo (2017 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-651/A1-455/V-1004).
 • Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V-644).
 • Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų patvirtinimo (2017 m. liepos 5 d. Nr. V-555).
Copyright © 2018. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.