^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ne viskas auksas, kas auksu žiba

Ne viskas auksas, kas auksu zibaDėkojame už atsakingą darbą ruošiantis forumui technologijos mokytojų metodikos būrelių pirmininkams Loretai Zaleckienei ir Alfonsui Juškevičiui. Džiaugiamės išsisakiusių pedagogų iniciatyvomis dėl patirties dalybų ir trūkstamų dalykų numatymo. Susirinkome tam, kad nusibrėžtume darbo kryptis šiems metams.

 

Forumo metu dalyvavome mokymosi procese. Buvo prisiminta mokymosi proceso struktūra: analizavimas, planavimas, veikimas ir vertinimas. Atkreipėme dėmesį į nacionalinius kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, kurie baksnoja į ugdymo spragas ir yra aktualūs visiems pedagogams. Prioritetuose esančią informaciją forumo dalyviai atsikodavo patys sudalyvavę praktinėje veikloje. Buvo realizuotas metodas: naudojantis pieštomis kortelėmis, reikėjo sukurti pranešimą nurodyta tema. Ši žaidybinė veikla buvo metodo taikymo pavyzdys, kurį mokytojai gali taikyti savo pamokose. Praktinės veiklos metu atrasti dalykai išlieka ilgiau, yra įsimintinesni. Buvo pristatytas Pedagogo profesijos kompetencijų aprašas, apibrėžtos kompetencijų sritys ir apibūdinti lygmenys, nurodyta praktinė dokumento nauda („sufleris“ pedagogo savianalizei ir t.t.).

 

„Ne viskas auksas, kas auksu žiba“ – byloja liaudies išmintis. Kas mums tuo auksu žiba, nereiškia, kad ir kitiems turi žibėti. Prasmingumo ir vertingumo daikte, susitikime ar pan. įžvalgos priklauso nuo paties žmogaus. Kuo giliau žvelgsime, tuo daugiau ir plačiau pamatysime...

 

ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.