^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Meniu

Prisijungti

Paieška

Renginių kalendorius

Vasaris 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Lankytojų statistika

354547
ŠiandienŠiandien34
VakarVakar96
Šią savaitęŠią savaitę130
Šį mėnesįŠį mėnesį2293
Iš visoIš viso354547

ŠPT specialistės tyrime dėl socialinės ir emocinės kompetencijų plėtojimo ugdymo įstaigose žengia jau trečiąjį žingsnį

2017 01 01ŠPT specialistės, įgyvendindamos bendradarbiavimo pasiūlymą dėl socialinės ir emocinės kompetencijų plėtojimo ugdymo įstaigose, atlieka gautų duomenų analizę: žengia 3 žingsnį – TYRINĖTI.
Bendradarbiavimo pasiūlymas


Suskaičiuojame ne vieną prevencinę programą, kurių veiksmingumą lemia nuoseklumas, aktyvinančių mokymosi metodų taikymas, dėmesys palaikančios mokymosi aplinkos kūrimas, komandinis švietimo specialistų darbas ir pan. Šių programų kryptingo įgyvendinimo sąlygą mums diktuoja Bendrosios Programos ir kiti dokumentai, reglamentuojantys neformalųjį švietimą. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo tikslas – praturtinti ugdymo turinį aktualiais mokiniams ir visuomenei klausimais, padėti mokiniams ugdytis gyvenimui žinių visuomenėje būtinas kompetencijas, atsakomybę už savo elgseną ir jos pasekmes, gebėjimą pasipriešinti neigiamai įtakai, padėti mokiniams išvengti netinkamo elgesio. Reaguodamos į tai ir pabrėždamos komandinio darbo naudą, siūlome bendradarbiavimą. Norime paprašyti įvardinti su šių programų įgyvendinimu susijusį klausimą/problemą. Dalijimasis aktualiais klausimais – viena iš mokymosi formų, lygiaverčių seminarui, paskaitai ar kt. Kai įvardinsite minėtą klausimą/problemą, dirbsime remdamiesi šia schema (pagal Bransford & Stein, 1993):

 

2017 01 02

1. NUSTATYTI. Kiekviena ugdymo įstaiga, remdamasi įvairiais duomenimis (standartizuotų testų, vidaus kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatais, tendencingais švietimo srities dokumentais, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistų įžvalgomis...), yra nusistačiusi/išsiaiškinusi problemų lauką.
2. APIBRĖŽTI. Prašysime Jūsų sukonkretinti, kokios pagalbos reikia mokytojui ir mokiniui.
3. TYRINĖTI. Bendradarbiaudami atliksime įvardintos problemos analizę (priskirsime prie veiklos įsivertinimo rodiklių, išsiryškinsime darbo kryptis ir pan.) ir nusimatysime galimus sprendinius. Visi drauge bandysime lipinti/dėlioti/atrasti ir užpildyti atvirus mokymosi laukelius... Tokiu būdu iš mažų elementų, kuriuos jungsime, sudėliosime GEROS MOKYKLOS paveikslėlį. Gera mokykla – pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti mokykla, kuri savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

 

2017 01 03

 

4. VEIKTI. Įsivardijus galimus problemos sprendinius, veiksime kovo – gegužės mėnesiais.
5. ATSIGRĘŽTI ATGAL. Gegužės – birželio mėnesiais su kolegomis planuojamoje konferencijoje/forume dalinsimės veikimo sėkmėmis/nesėkmėmis.
Tik tikrojo, ne sąvokinio, bendradarbiavimo būdu galime pasiekti geriausių rezultatų...


Taigi, iki 2017 m. sausio 31 d. prašytume:
1. NUSTATYTI problemą ir kokie faktai rodo, jog ji egzistuoja:

 

2017 01 04


2. APIBRĖŽTI. Prašytume Jūsų sukonkretinti, kokios pagalbos reikia mokytojui ir mokiniui.
Į 1 ir 2 punktų atsakymų pateikimą galėtų įsijungti socialinis pedagogas, VGK nariai ar kitos komandos.


ŠPT informacija

 

Remiantis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistų parengta analize, 2016 –2017 mokslo metais mokyklos galės įgyvendinti šias prevencines programas:
• Tarptautinę programą „Zipio draugai“. Ji ugdo5–7 metų vaikų gebėjimus įveikti socialinius ir emocinius sunkumus. Vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse ir pirmosiose klasėse.
• Tarptautinę programą „Obuolio draugai“. Tai programos „Zipio draugai“ tęsinys. Ji skirta 8–10 metų vaikams ir vykdoma 2–3 klasėse.
• Programą „Antras žingsnis“. Ji skirta mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus suvokti savo jausmus, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Programa vykdoma pradinėse klasėse.
• LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės“. Ji skirta 5–8 klasių mokinių socialinėms emocinėms kompetencijoms (savimonei, socialiniams sąmoningumui, savitvardai, tarpusavio santykių įgūdžiams, atsakomybei) ugdyti.
• Olweus patyčių prevencijos programą, kuri skirta mažinti patyčias mokykloje, mokant personalą pastebėti, atpažinti ir tinkamai reaguoti į patyčias. Programoje dalyvauja visa mokykla.
• Seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo prevencinę programą „Saugok ir gerbk mane“. Programoje dalyvauja mokyklos personalas, programa skirta didinti seksualinės prievartos prevencijos kompetencijas.
• Konfliktų prevencijos programą „Taiki mokykla“. Mokiniai ir pedagogai mokosi bendradarbiauti, be konfliktų išspręsti problemas, ugdosi pagalbos vienas kitam įgūdžius. Ji padeda integruotis visai bendruomenei, mažina socialinį atsiskyrimą. Programa skirta 5–12 klasių mokiniams.
• Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinę programą ,,Savu keliu“, kuri skirta įvairaus amžiaus vaikams, tėvams ir mokyklos pedagogams.

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.