^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Meno patirtinis – mokomasis užsiėmimas psichologams

2019 Meno patirtinisSausio mėnesio 24 dieną rajono ugdymo įstaigų psichologai susirinko Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje į „Meno patirtinį – mokomąjį“ užsiėmimą, kurį vedė šios gimnazijos psichologė A. Jarutytė. Užsiėmimo tikslas - psichologų teorinis - praktinis supažindinimas su meno - terapijos metodikomis dirbant individualiai ar su grupe žmonių. Psichologė pateikė teorinę informaciją apie metodikas, kurios tinka psichologo darbe, sprendžiant elgesio ir tarpusavio santykių problemas, padeda klientams sužinoti ir priimti tiesą apie save, susigaudyti jausmuose ir mintyse, priimti tinkamus sprendimus, atkurti dvasinę – emocinę pusiausvyrą, adaptuotis aplinkoje, suteikti jėgų nugalint sunkumus, išgyvenantiems krizę. „Moksliškai įrodyta, kad dailės terapiją galima taikyti dirbant su vaikais ir suaugusiais, kurie yra patyrę prievartą arba turintys trauminius patyrimus, išgyvenimus“ (Lebedeva L. 2013).


Užsiėmimo metu specialistė supažindino su trimis metodikomis. Pirmoji - „Aš ir jausmai gyvenantys manyje“ – grupėje atpažinome ir įsivardijome savo asmeninius jausmus. Ši metodika skatino kiekvieną kalbėti, įsivardinant savo jausmus ir analizuoti iš ko jie kyla. Praktiškai pajutome savo vidinius pojūčius, mintis, išgyvenimus. Antra - individualus praktinis darbas buvo projekcinė metodika „Mano gyvenimo vandens telkinys“. Analizavome kas mus supa artimoje aplinkoje, ką jaučiame ir t. t. Ši metodika tinka klientams išgyvenantiems krizes. Trečia - dailės terapijos metodika „Portretas komplimentas“, kuris skatino kuo daugiau komunikuoti ir aktyviai klausytis. Praktinės užduotys leido kiekvienai pajusti teigiamus abipusius jausmus grupėje.


Metodikų panaudojimas per savo asmeninę patirtį leido pajausti jų poveikį ir daryti prielaidas konsultavimo atvejuose. Refleksijose atsispindėjo specialisčių patirti skirtingi jausmai, išsakomos mintys, išgyvenimai, reagavimai, kuriuos gali patirti klientai. Siekiant produktyvaus darbo konsultacijose, užsiėmimuose su klientu (klientais), psichologai reflektavo apie metodikų parinkimą ir jų naudojimo naudą, siekiamą rezultatą.


Praktinis susipažinimas su metodikomis leido specialistėms pasijusti ir klientėmis. Kartu reflektavome ir dalijomės patyrimais čia ir dabar. Visos teigė, kad šios metodikos naudingos ir jas galės naudoti darbe su klientais atliepiant jų poreikius. Meno patirtinis – mokomasis užsiėmimas stiprina pasitikėjimą savimi kaip žmogumi ir specialistu.

 

ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.