^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Emocinis kognityvinis konsultavimas

Emocinio ugdymoVasario 27 dieną Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigų psichologai, socialiniai pedagogai dalyvavo gerosios patirties sklaidoje Vilkaviškio pradinėje mokykloje „Emocinis kognityvinis konsultavimas“ (EKK). Emocinį kognityvinį konsultavimą kaip metodą pristatė šios mokyklos psichologė A. Andriuškevičienė. Susitikimo tikslas - praplėsti specialistų dirbančių su mokinių tėvais, globėjais pagalbos galimybes, kurios įgalintų tėvus padėti savo vaikui, turinčiam aktyvumo, dėmesio, mokymosi sunkumų.

 


Specialistams pristatytas pagrindinis EKK įrankis – knyga - autorė Maly Danino „Vesk savo vaiką į sėkmę“, kuri yra išversta iš norvegų kalbos, siekiant dalintis su kitų šalių gerąja patirtimi. Taigi remiantis šia knyga bei išklausytais mokymais specialistai buvo supažindinti su EKK teoriniu pagrindimu, moksliniais įrodymais. Akcentuota esminė šios metodikos idėja - padėti tėvams geriau suprasti savo pačių emocijas ir jausmus, įgyti įžvalgų, kurios veiksmingos įvaldant naujus elgsenos modelius.


Vėliau specialistės aktyviai diskutavo, reflektavo, kas panašaus yra taikoma, ką būtų verta išbandyti, stiprinant pozityvų tėvų požiūrį į savo vaiką. Pasidalinta profesine patirtimi pritaikant atskirus metodus, paskleista dalomoji medžiaga.


Iš tiesų pripažinome, kad darbui su tėvais tinkamų, veiksmingų metodų kartais pritrūkstama. Tad tikimasi, kad buvo suteikta galimybė praplėsti savo darbo galimybes, siekiant norimų rezultatų.

 

Vilkaviškio pradinės mokyklos psichologė A. Andriuškevičienė

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.