^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

„Viskas tikra“

Viskas tikraPaprasti dalykai gali tapti nepaprastais, nesuprantami – suprantamais, nuobodūs – įdomiais, o teoriniai – praktiniais. To galima pasiekti ugdymosi procesą organizuojant netradicinėse aplinkose. Tai vienas iš būdų stiprinti mokinių motyvaciją ir užtikrinti kiekvieno įsitraukimą į mokymosi procesą. Žinoma, kalba eina ne šiaip apie laisvo turinio ekskursiją, čia laimi tas, kuris tokiam ugdymui skiria laiko detalaus plano parengimui, užduočių ir mokymosi metodų parinkimui. Vilkaviškio pradinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Sinkevičienė, aktyviai organizuojanti mokinių mokymąsi už mokyklos ribų sako: „darau tai tam, kad mokiniai atbėgtų į pamoką, o ne ateitų koja už kojos“.

 

Balandžio mėnesį vykusioje užsienio kalbų mokytojų gerosios patirties sklaidoje „Integruotos pamokos kitose erdvėse“ mokytojos dalinosi savo suplanuotų ir vestų integruotų pamokų, vykusių parduotuvėse, informaciniame centre, bibliotekoje, gatvėje ir kitur, idėjomis. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Ina Bikauskienė pažymėjo, kad puikia netradicine erdve mokymuisi gali tapti ir mokyklos koridorius ar kiemas, svarbu, kad mokymasis čia turėtų aiškų tikslą. Mokytojos atkreipė dėmesį į tai, kad integruoti skirtingų dalykų mokymąsi daug paprasčiau parenkant tam tinkamas erdves, kai nereikia kurti ir ieškoti priemonių, kurias paprastai reiktų atsinešti į pamoką, o čia „viskas tikra ir nieko suvaidinto“.


Mokymasis kitose erdvėse plečia mokinių akiratį, priartina mokymosi turinį prie realios aplinkos, leidžia patirti, pajausti, išgyventi. Integravimo dėka mokinys įgyja ir plėtoja holistinį požiūrį į tai, ko mokosi, ir kiekvienos temos nagrinėjimas jam įgauna didesnę prasmę (Kompetencijų ugdymas. Metodinė svetainė).

 

ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.