^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Galvojau apie savo dieną – ne apie tave

galvojau apie saveKomunikacijos specialistas, kūrybingumo dėstytojas Tomas Ramanauskas sako: „Situacija, į kurią pakliūname prieš savo valią, yra sveika kūrybingumui atsirasti arba pabusti. Ji reikalauja kažkokio sukimosi, galvojimo, ieškojimo – neordinarumo, nes staiga seni metodai nebeveikia.“ Nuotolinio ugdymo situacija, į kurią „įkrito“ visi šalies pedagogai, iš tiesų reikalauja kūrybingumo, atsakomybės, kritiško požiūrio į save ir į aplinką. Kaip įvardijama A. Pollardo refleksyvaus mokymosi schemoje, vieni svarbesnių žingsnių yra apmąstyti, planuoti, pasirengti, veikti. Refleksija – sėkmingo veikimo pagrindas, įgalinantis be(si)mokantįjį atliepti kintančios aplinkos poreikius.

 

Visą balandžio mėnesį ir rajono pedagogai, ir neformalaus švietimo bei tęstinio mokymosi darbo grupės nariai buvo pakviesti dalyvauti refleksijoje „Galvojau apie savo dieną – ne apie tave“. Refleksijos atspirties taškas – filmas „Solistas“ (The Soloist). 2009 metų biografinė drama atskleidžia dviejų žmonių transformaciją, neįmanomą be tikėjimo: vienas jų visada yra tikėjimo būsenoje, kitas atranda tai kaip jėgą gyventi dėl sąveikos su niekad tikėjimo nepraradusiu žmogumi. Kontekstų kaita sužadina žiūrovą ir leidžia giliai patirti veikėjų išgyvenimus, karantino situacijoje mums aktualius net keletu aspektų: ligos, socialinės atskirties, tikėjimo. Refleksijos klausimai, gimę iš filmo medžiagos ir nuotolinio ugdymo konteksto sąsajų, skatino refleksijos dalyvius atsigręžti į save, aktualizuoti savo patirtis emocinėje ir profesinėje plotmėse.


Ką man reiškia tikėjimas? - Viltį. - Jeigu tiki, judi į priekį. Jeigu tiki tuo, ką darai, gali įkvėpti/ pakeisti kitus. - Kiekvienas iš mūsų tiki tuo, kas yra aukščiau, ir tai mus padaro stipresnius.


Ką patiriu naujame/nesaugiame kontekste? - Nerimą, rūpestį, susitelkimą, atsakomybę, įtampą, paniką. - Šios dienos kiekvienam iš mūsų tarsi savotiškas iššūkis, kurį turime priimti ir susitaikyti su esame situacija. Negalvoju apie ligas, apie blogus dalykus. - Nuotolinis mokymas iš tikrųjų išryškina daug įvairių situacijų, apie kurias gyvendami paprastai net nepagalvotume: pavyzdžiui, kiek mokame suprasti, iškęsti, nekreipti dėmesio, susitaikyti su tuo, kad ne visada valdome situaciją.


Kiek mano veikime (darbe, asmeniniame gyvenime) yra svarbi atsakomybė? Kodėl? - Ypač svarbi. - Tai viena iš pagrindinių vertybių. - Viskas dabar mūsų, mokytojų, rankose. Svarbu nuoširdus bendravimas ir bendradarbiavimas su kolegomis, su savo mokiniais, mokinių tėvais. - Ar šiandien, ar rytoj, ar po metų, manau, atsakomybė nebus mažesnė, nes mes esame atsakingi už save, už saugią aplinką savo vaikams, namiškiams, artimiesiems.


Žinutė, kurią norėčiau šiandien (šiuo laikotarpiu) perduoti žmonėms (pavyzdžiui, kolegai). - Palinkėti ramybės. - Tikėkime. - Net neabejoju, kad visi sugrįšime į mokyklas kitokie. Viskas pavyksta ir pavyks tiems, kurie trokšta žinių, ieško naujų mokymo būdų, nebijo suklysti ir patys mokosi. Priimkime iššūkius... - „Esminis drąsos bruožas yra supratimas „aš galiu“. Tai labai pozityvi būsena, nes jaučiamės gyvybingi, harmoningi, užtikrinti, gabūs, efektingi, išradingi. Džiaugiamės gyvenimu, turime gerą humoro jausmą, esame lankstūs, atviri, nepriklausomi, kūrybingi ir laimingi. Drąsa suteikia daug energijos, skatina veikti spontaniškai, paleisti negatyvumą ir džiaugtis.“ David T. Hawkins - Todėl pabaigsiu F. Nyčės mintimi: ,,Žmogui privalu kurti savo dangų žemėje.“


ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.