^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Korupcijos prevencija

Korupcija

 

 

  

Korupcijos precencija

 

 

 

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) arba privačiajame sektoriuje, elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų, teisės aktuose ar įmonių vidaus taisyklėse nustatytų elgesio standartų, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant valstybės ar atskirų fizinių arba juridinių asmenų interesams.

 

Korupciniai nusikaltimai – ne lengvesni už kitus nusikaltimus, todėl visuomenė neturėtų būti jiems atlaidi.

 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

 

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad mūsų veikla būtų nešališka ir skaidri.

 

 

 

 

 

Korupcijos veiklos planai ir ataskaitos

 

 

Copyright © 2021. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.