^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Darbuotojo atmintinė

Pareigybės, į kurias skiriant asmenį reikalinga pristatyti pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį:

 

1. Andragogas;
2. Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo;
3. Buhalteris;
3. Logopedas;
4. Psichologas;
5. Specialusis pedagogas;
6. Socialinis pedagogas;
7. Socialinis darbuotojas;
8. Socialinis darbuotojas (globos koordinatorius);
9. Mokymo specialistas;
10. Ūkvedys-vairuotojas;
11. Valytojas;
12. Asmuo, vykdantis savanorišką veiklą.

Copyright © 2021. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.