^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

VAIKŲ EMOCINĖ GEROVĖ - SVARBUS TIKSLAS

2021 vaiku emocine geroveVaikystė ir paauglystė yra itin svarbūs gyvenimo tarpsniai, kurių metu formuojasi socialiniai įgūdžiai, savikontrolė, autonomija, bei įgyjami emociniai ir socialiniai gebėjimai. Tai be galo jautrus pasiruošimo suaugusiam amžiui laikotarpis, todėl įvairios negatyvios patirtys gali stipriai paveikti kognityvinių ir emocinių įgūdžių vystymąsi. Tikėtina, kad paauglių elgesys ir gyvensenos ypatumai, emocinės būsenos ir santykių su aplinka kokybė gali prognozuoti jų elgesį ar sveikatos būklę suaugusiame amžiuje.


Ugdymo įstaiga yra viena iš geriausių vietų, kurioje galima efektyviai stiprinti psichikos sveikatą, nes vaikai čia praleidžia bent jau trečdalį laiko, o ankstyvas sunkumų, kuriuos patiria vaikas, pastebėjimas ir nustatymas bei tinkamos pagalbos ir paramos suteikimas gali ženkliai pagerinti vaikų emocinę savijautą bei gyvenimo kokybę, padėti išvengti neigiamų pasekmių vaiko asmenybės raidai bei užkirsti kelią psichikos sunkumų vystymuisi.


Turėdami tokį tikslą, Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigose dirbantys psichologai, nuolat tobulina profesinę kvalifikaciją. 2020–2021 m. m. psichologai dalinosi žiniomis ir patirtimi įgyvendinant 42 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Psichologo darbas su vaikais patiriančiais sunkumų dėl asmenybės bruožų (ypatumų) artimų sutrikimui”. Susitikimų metu buvo siekiama stiprinti psichologų bendruomenę skatinant aktyviai bendrauti bei bendradarbiauti tarpusavyje. Taip pat skiriamas dėmesys psichologų gebėjimui orientuotis emociniu požiūriu sudėtingose situacijose, užmegzti terapinį ryšį su klientu bei taikyti psichologinio darbo metodus. Skatinama tikslingai gilintis į vaiko patiriamus sunkumus, padedant jam susieti jausmus su įvykiais ir reakcijomis, teisingai reaguoti bei sėkmingai teikti palaikymą vaikui patiriančiam sunkumų dėl savo asmenybės ypatumų, mažinant aukštą emocinį jautrumą, stiprinant identitetą, savikontrolę bei padedant reguliuoti santykių nestabilumą, atsiradusį dėl baimių bei nesaugumo, ir kontroliuoti žalojančio elgesio pasireiškimą. Susitikimų metu dalyviai turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę, diskutuoti, pasitarti su kolegomis, kartu ieškoti atsakymų į iškilusius klausimus.


Šiais mokslo metais planuojama ir toliau tęsti Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigų psichologų bendravimą bei bendradarbiavimą, siekiant padėti vienas kitam stiprėti emociškai bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę stiprinant gebėjimus ir įgūdžius kurių reikia vykdant nelengvą psichologo veiklą ugdymo įstaigose.


ŠPT informacija

Copyright © 2022. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.