^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Skaitmeninis raštingumas pamokos kokybei

2021 Skaitmeninis rastingumas„Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadove“ (2020) teigiama, kad „vienas iš nuotolinį mokymą norinčiai organizuoti mokyklai keliamų kriterijų yra mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencija“, o „vykdant ugdymo organizavimą nuotoliniu būdu rekomenduojama numatyti mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo galimybes“. Ne mažiau svarbus ir „panaudojimo prasmingumas – skaitmeninis turinys ir technologijos turi padėti įvairiapusiškiau ir patraukliau mokytis“. 2017 m. Europos tyrimų institutas pasiūlė skaitmeninių pedagogų kompetencijų sistemą „DigCompEdu“, kurioje išskiriamos 6 pedagogų skaitmeninių kompetencijų sritys: profesinis aktyvumas, skaitmeniniai ištekliai, mokymas ir mokymasis, vertinimas, mokinių įgalinimas, mokinių skaitmeninių kompetencijų skatinimas. Šių sričių dermė suponuoja IKT naudojimo lygį, keičiantį nusistovėjusią pedagoginę praktiką (McCormick ir Scrimshaw, 2001): IKT kaip priemonė, išplečianti mokymo ir mokymosi galimybes.

Skaityti daugiau: Skaitmeninis raštingumas pamokos kokybei

Copyright © 2022. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.