^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kiekvienas gali daryti įtaką pokyčiams

Daryti itaka pokyciams (1)Manau, kad mūsų, Virbalio pagrindinės mokyklos, bendruomenės nariai pritartų šiems žodžiams, parašytiems skelbimų lentoje mokytojų kambaryje: „Laikas ir žmogus inspiruoja daugybę pokyčių: technologinių ir dvasinių“. Aš dar gerai pamenu tuos laikus, kai mokykloje buvo tik du kompiuteriai, ir tam, kad galėtų bent keletą minučių pasinaudoti jais, vaikai stovėdavo eilėje... O kaip spindėdavo akys, kai pagaliau ateidavo jų laikas paliesti klaviatūrą.... O pasirodžius kompiuterinėms programoms „English+“, lankyti anglų kalbos modulį buvo begalinis noras… Tačiau dabar, kai prie technologijų priprasta, vėl daugybę dalykų lemia paprastas žmogiškumas.

Skaityti daugiau: Kiekvienas gali daryti įtaką pokyčiams

Problemų sprendimas mokantis partnerystės tinkle

Problemu sprendimas mokantis partnerystes tinkle (2)Šiandieniniame pasaulyje viskas (technologijos, žinios ir kt. ) keičiasi labai greitai. Mums, mokytojams, ugdantiems jaunąją kartą, labai svarbu žengti koja kojon su kaita, nuolat tobulėti ir mokytis. Mokytojo asmeninis meistriškumas – vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių ugdymo(si) kokybę pamokoje ir mokinių pasiekimus. Profesinis tobulėjimas, nukreiptas į mokinių pasiekimų gerinimą, tiesiogiai susijęs su organizacijos kultūra, veiklos planavimu ir organizavimu bei lyderystės skatinimu. Pažangaus mokytojo bruožas - gebėjimas prisitaikyti prie kintančių sąlygų, siekiant sėkmingos veiklos.

Skaityti daugiau: Problemų sprendimas mokantis partnerystės tinkle

Mokymas(is) iš patirties ir per patirtį

Mokymasis is patirties ir per patirti (3)Patirtinis mokymas(is) – tai strategija, kurios išteklius yra patirtis. Tai veikla, kai besimokantieji kuria savo žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus ir vertybes iš tiesioginės savo, o kartais ir kitų patirties. Jis vyksta tada, kai ugdymo proceso dalyviai yra įtraukiami į tam tikrą veiklą, ją kritiškai reflektuoja ir analizuoja, o gautų rezultatų pagrindu įgyja naudingų įžvalgų, kurias panaudoja savo suvokimui ir elgesiui keisti. Patirtinis mokymas(is) mokinio ir mokytojo veiklą sukuria kaip prasmingą ir įdomų vyksmą. Atsižvelgdama į tokią strategiją Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos menų, dorinio ugdymo, technologijų ir kūno kultūros metodinė grupė 2019 m. birželio mėnesį organizavo projektinę dieną, kurios tikslas buvo atskleisti šiandieninio gyvenimo įgūdžių bei kompetencijų svarbą per socialinės įtraukties ugdymo įgyvendinimą ir skaitmeninių priemonių naudojimą. Taip pat buvo siekiama parodyti, kaip bendradarbiavimas gali pagerinti esminių kompetencijų kokybę ypatingą dėmesį skiriant iniciatyvumui integruotų veiklų sistemoje. Kiekviena veikla yra patirtis, svarbiausia, kad patirtinis mokymas(is) yra naudingas pačiam besimokančiajam, todėl nepasinaudoti tuo mokymo(si) procese būtų tiesiog nedovanotina.

Skaityti daugiau: Mokymas(is) iš patirties ir per patirtį

Užsimezgusi draugystė

Uzsimezgusi draugyste 02Dar rugsėjo mėn. keliose Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigose stažavosi Kalvarijos savivaldybės švietimo atstovai. Čia viešėjusi Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos geografijos mokytoja metodininkė Gražvyda Valaitytė matė prasmę sugrįžti dar kartą, šį kartą su Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos kolektyvu. Mokytoją sužavėjo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos veikla, su kuria norėjo supažindinti ir savo kolegas.

Skaityti daugiau: Užsimezgusi draugystė

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.