^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Meniu

Prisijungti

Paieška

Renginių kalendorius

Vasaris 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Lankytojų statistika

354548
ŠiandienŠiandien35
VakarVakar96
Šią savaitęŠią savaitę131
Šį mėnesįŠį mėnesį2294
Iš visoIš viso354548

Kuo daugiau duodame, tuo labiau turtėjame!

Kuo daugiau duodame, tuo labiau turtejameLapkričio 24 d. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje vyko atvira – integruota tikybos – etikos pamoka I B klasėje „Ar galiu tave draugu vadinti?“ Pamoką vedė gimnazijos dorinio ugdymo vyresniosios pedagogės Vilija Stasaitienė ir Laimutė Matulionienė.

Skaityti daugiau...

Kas Jums yra mokymasis?

LangaiLapkričio 20-26 dienomis visoje respublikoje įvairiais renginiais švenčiama aštuonioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“. Į šventės kūrimą Vilkaviškio rajone įsitraukė kelios rajono organizacijos: Kultūros centras, Švietimo pagalbos tarnyba, Viešoji biblioteka, Vaikų ir jaunimo centras, Trečiojo amžiaus universitetas, Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla. Minėtos organizacijos prie renginių, kuriuos šią savaitę skyrė savai auditorijai, apsijungė ir bendrai veiklai – įsitraukė į Švietimo pagalbos tarnybos inicijuotą atvirą forumą „Mokymosi langai“. Virš šimto vilkaviškiečių atsakė į klausimą „Kas Jums yra mokymasis?“.

Skaityti daugiau...

Jungimas(is) į visumą

Jungimasis i visuma 01Lapkričio 16 d. dailės ir muzikos mokytojai rinkosi į atskirus susitikimus - gerosios patirties sklaidą „Dalyko turinio raiškos aktualijos“. Grįžkime į save... Mintys pamąstymui:

 

Humanistinės pedagogikos pamatas yra visuminė (holistinė) pasaulėžiūra - mokslo, meno ir filosofijos sintezė, todėl humanistinis ugdymas sujungia tris pažinimo būdus: griežtą logiką (mokslą), prakilnius jausmus (meną) ir tikėjimu praturtintą filosofiją (etiką, religiją): http://vhm.lt/mokyklos-filosofija2

Skaityti daugiau...

Alvito pagrindinė mokykla ir Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras - kelyje įgyvendinant tęstinį pedagogų mokymąsi kartu

Griztamasis po renginiu. GizaiVienai iš judžiausių ūkio šakų – švietimui – vėl reikia pokyčių?! Dar nespėjome „suimti“ vienus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, kai štai jau susipažįstame su 2017-2019 metų iššūkiais?! Daugeliui, ko gero, galvoje iškyla kinų išmintis „Neduok, Dieve, gyventi permainų laiku“. Tačiau kaip atsvarą tam prisimenu spalio 4 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, vykusiame „Mokytojų festivalyje“ išgirstą verslo psichologo Dainiaus Baltrušaičio mintį „Ugdykimės gebėjimą gyventi neapibrėžtume“. Ir, ko gero, vis dažniau teks vadovautis šių laikų išmintimi – mokytis nedūsauti ir nedramatizuoti, o „pasiutusiai greitai bėgti vien tam, kad liktum toje pačioje vietoje!“( L. Carroll „Alisa veidrodžio karalystėje“).

Skaityti daugiau...

Kaip auga ši gėlė?

01„Žaisdamas vaikas geriau supranta, įsimena perteikiamą informaciją, nes žaidimas jį sudomina ir neleidžia būti pasyviam, nuobodžiauti. Žaidimai erdvėse pateikiami taip, kad atkreiptų vaikų dėmesį ir kartu kviestų užsiimti įvairiapuse veikla: tyrinėti, dėlioti, rūšiuoti, lyginti, žaisti ir kt....“ – tai teiginiai Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ lankstinuke, kuris iš anksto jau mintimis kvietė nusikelti į respublikinę metodinę – praktinę konferenciją „Edukacinių lauko erdvių pritaikymas individualiems vaiko poreikiams“. O spalio 12 d. į „Eglutę“ atvyko besimokantieji iš Kauno, Marijampolės, Šilutės, Alytaus, Kalvarijos bei mūsų rajono pedagogai.

Skaityti daugiau...

Gyventi šeimoje - didelė vertybė

gyventi seimoje - didele vertybePrieš 14 metų prasidėjusi TV3 televizijos organizuota „Išsipildymo akcija“, kuri skirta paremti mažuosius, labiausiai šilumos ir meilės laukiančius, tėvelių paliktus vaikus, palietė Nijolės Zelenkienės širdį, kuri gyvena Pilviškių miestelyje.

Skaityti daugiau...

Mo­kan­tis kar­tu ku­ria­si iš­skir­ti­nė pa­tir­tis

Mokantis kartu kuriasi2016–2017 m. m. – tre­tie­ji me­tai, kai Vil­ka­viš­kio ra­jo­no švie­ti­mo ben­druo­me­nės na­riai mo­ko­si ben­dra­dar­biau­da­mi mo­kyk­lų part­ne­rys­tės tin­kle, spren­džia ak­tu­a­lias proble­mas. Ši veik­la ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę ug­dymo įstai­gų or­ga­ni­za­ci­niams pro­ce­sams. Tai spren­džia­me iš vis di­dė­jan­čio be­si­mo­kančių­jų skai­čiaus: 2014–2015 m. m. mo­kė­si 6 ug­dy­mo įstai­gos, o 2016–2017 m. m. jau 10 ug­dy­mo įstai­gų. Ap­mąs­ty­da­mi mo­kymą­si, pe­da­go­gai įvar­di­ja, kad tai ga­li­my­bė su­ži­no­ti, pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi ir per mo­ky­mus vi­siems ge­rai jaus­tis. Pe­da­go­gai pa­tvir­ti­na mo­ky­mo­si kar­tu pra­na­šu­mą. Tik to­kiu bū­du ku­ria­si iš­skir­ti­nė pa­tir­tis.

Skaityti daugiau...

Pedagogams linkėjo jausti malonumą darbe

2017 09 Konferencija 1Tradiciškai prieš naujus mokslo metus rajono pedagogai rinkosi į jiems skirtą konferenciją, kurioje buvo pristatytos laukiančios naujovės, apžvelgti praėjusių metų rezultatai. Mokytojai taip pat turėjo galimybę pasiklausyti kolegų parengtų pranešimų.

 

Skaityti daugiau...

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.