^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mokėmės Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Mokemes Vilkaviskio vaiku lopselyje-darzelyje PasakaVasario 5 d. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka" vyresnioji auklėtoja Lina Blažaitienė pakvietė kolegas į atvirą veiklą „Vaiko asmenybės raidą skatinantis aplinkos pažinimas ankstyvajame amžiuje“. Rajono ikimokyklinio ugdymo specialistės turėjo retą galimybę stebėti auklėtojos veiklą būtent lopšelinio amžiaus (1-3 metų) vaikų grupėje. Po stebėjimo susirinkę pedagogės aptarė, analizavo veiklą, teikė siūlymus viena kitai iškilusiais klausimais. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodikos būrelio pirmininkė Lilija Navikienė, padėjusi moderuoti aptarimą, teigė, kad auklėtoja pasiekė išsikeltą tikslą – skatinti vaikus pažinti, tyrinėti, lyginti žiemos ypatybes. 

Skaityti daugiau: Mokėmės Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Sėkmingas bendradarbiavimas su tėvais

Skmingas bendradarbiavimas su tvais2015 m. sausio 29 d. ŠPT vyko gerosios pedagoginės patirties pasidalinimas tema „Sėkmingo bendradarbiavimo su tėvais patirtis“. Renginys buvo organizuotas atliepiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų I-ojo forumo metu išsakytus rūpimus klausimus dėl bendradarbiavimo su vaikų tėvais. Patirtimi pasidalinti pasisiūlė Alvito pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės vyresnioji auklėtoja Jūratė Kiseliauskienė ir Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Mackevičienė. Lilija Navikienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos būrelio pirmininkė, padėjo moderuoti forumo eigą.

Skaityti daugiau: Sėkmingas bendradarbiavimas su tėvais

Mini mokymai

2015 m. sausio 27 ir 28 dienomis Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko Vilkaviškio rajono metodikos būrelių pirmininkų ir kitų vadovų besidominčių vadybinėmis kompetencijomis mini mokymai. Mokymus vedė Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė Asta Grinevičienė ir šios tarnybos andragogė Gileta Naujokienė. Mokymų tikslas - kiekvienam atskirai ir visiems kartu formuotis vadybines kompetencijas. Laukiamas rezultatas - dalyviai, pasigilinę į vadybines kompetencijas, sėkmingiau kursis individualius tobulėjimo planus vadybinėje srityje.

Skaityti daugiau: Mini mokymai

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo pristatymas

Ikimokyklinio amziaus vaiku pasiekimu apraso pristatymas2015 m. sausio 22 d. Vilkaviškio rajono vaikų lopšelyje - darželyje „Buratinas“ vyko ikimokyklinio ugdymo pedagogams gerosios patirties sklaidos renginys „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo pristatymas ir praktinio taikymo refleksija“. Patirtimi dalinosi vaikų lopšelio - darželio „Buratinas“ pedagogės - tai Birutė Sabaliauskienė, vyresnioji auklėtoja, Edita Setkauskienė, auklėtoja metodininkė. Susitikimą moderavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos būrelio pirmininkė Lilija Navikienė.

Skaityti daugiau: Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo pristatymas

Copyright © 2022. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.